“BEDENİN HAREKETİ, AMAN RÜYA OTELİNİN SIRRI”

 İnsanoğlu sürekli bir hareket halindedir. Hareketlerin katmanlaşması sonucunda asıl yaşadığı ‘an’lar o hareket süresince yaşadığı olaylarda gizlidir. Olayların tezahür ettiği ‘an’a ilk şahit mekandır. Mimarlıksa mekanı ve böylelikle olayları tasarlamaktır. Haliyle Turgut Cansever’in de dediği gibi ‘Dünyaya en büyük müdahale yapılarla olduğuna göre mimarların görevi dünyayı güzelleştirmektir.’Bir tasarımın en önemli kriteri kullanıcısını mutlu etmesidir şüphesiz. İnsanoğlunun mekana aidiyet hissetmesi , yaşadığı olaylarda ‘ben’ olarak varolabilmesi için doğayla bağının kurulmuş olması gerekir. Amanruya Oteli’ndede bu bağın harikülade kurulduğunu görmek mümkün. Arayüz halinde düzenlenen betonarme kolonların belli aralıklar halinde konumlanıp bir giriş oluşturması ve arka cephede kullanılan doğal taşların doğayla barışık bir mekan hissi uyandırması bunun aşikar temsilidir. Mimarlarından Mehmet Öğün’ün ‘Basit bir duvara bakarken bile gözünüz bir taşa takıldığında , o taş , bulunduğu konumdan mutlu olduğunu hissettirmeli.’ cümlesiyle bir taş nasıl intizam içinde kullanılır , mekanda aidiyet hissi uyandırır anlamış oluyoruz. Mekana girdiğinizde beyaz alanın oluşturduğu soyutluk alemi hissiyatının su sesi ile birleşimi huzurun bir timsalidir. Sağ tarafta açılan kurmaca dünyada da dünyanın zıtlıklarını gösteren bir çok öğe kullanılmış bulunmakta. Taş duvarın önünde sonsuzluğa açılan havuz imgesi , derzlerin farklı oranlarda kullanımı , huzur timsali beyaz ve ürkütücü denilen sublime etkideki dağ manzarası , farklı oranlarda derz kullanımı , yükseltilmiş ve alçaltılmış zeminler , 5. mekanda ise insan eliyle yapılmış olan havuzun doğa ile beraber varolması ,tabiatın sızdığı noktada insan için insansı varolan bir yapı… Her birimin farklı ama kümülatif bir şekilde tasarlanmış olması ayrıca insan özündeki yalnızlığın aslında zerre önemsiz olduğunun bir yansıması.

Kısacası doğayla kurulan müthiş uyum , insansı ölçüler ve malzemelerin kusursuz birleşimi Amanruya otelinde üstad mimarın kızı Emin Öğün ve damadı Mehmet Öğün’ün dünyayı nasıl güzelleştirdiklerini görebilmek mümkün.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s